Przedszkole
Dzieci w naszym przedszkolu uczą się poznawać i rozumieć otaczający nas świat i jego kulturę, aktywnie uczestniczą w życiu rodziny i społeczności.
Klub Malucha
Najmłodsze dzieci w wieku od 1 do 3 lat zapraszamy do Klubów Malucha. Oferujemy obszerny zakres usług, które pomogą w rozwoju sprawności każdego malucha.
Publiczne przedszkole
Od 1 stycznia 2017 roku na ul. Bunscha 20 mamy Publiczne Przedszkole Smerfy. Czynne jest w godz.6.30 do 17.30.
Zapraszamy

Kilka słów o naszym przedszkolu

Nasze Przedszkole „Smerfy” działa od 2004 r., zapewniając dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju. Swoją bogatą ofertę edukacyjną dopasowujemy do indywidualnych predyspozycji każdego dziecka, pozwalając mu poszerzać swoje umiejętności i zdolności. Wychowawcy dbają o harmonijny rozwój każdego dziecka, diagnozując jego uzdolnienia, a następnie rozwijając je podczas zajęć.

Więcej
kid_playing

Nabór na rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy do zapisu na rok szkolny 2017/2018 do Przedszkola i Klubu Malucha Smerfy.

Dofinansowanie dla klubu malucha

portfolio_6W roku 2016 od dnia 1 marca do 30 września Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł. za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru : ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Jednocześnie informujemy , że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków
tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl


Soboty w Smerfach

Serdecznie zapraszamy Rodziców do zapisu dzieci na zajęcia, które będą odbywać się w soboty w naszym przedszkolu w godz. 10.00-13.00.

Wszechstronne zajęcia obejmują:

  • zabawy logorytmiczne
  • zajęcia rytmiczno-muzyczne
  • zajęcia plastyczno-manualne

Zapraszamy dzieci od 2,5 lat. Zapisy w kancelarii przedszkola:
    - koszt 20 zł/godz. ( pełne 3 godz. 50 zł.)

nanny


Aktualności

DOŁĄCZ DO NAS

Zapisz swoje dziecko do naszego przedszkola lub Klubu Malucha już dziś